Gelişimsel ve Eğitsel Değerlendirme / Hizmetlerimiz
Disable Preloader


Hizmetlerimiz

Gelişimsel ve Eğitsel Değerlendirme


Gelişimsel ve Eğitsel Değerlendirme

Dil gelişimi takip testleri ile işitme kayıplı bireylerin alıcı (işitsel algı) ve ifade edici dil becerilerini değerlendirmek, işitme cihazı ve koklear implant kullanan çocukların rehabilitasyon süreci içindeki periyodik gelişimlerini takip etmek amacı ile kullanılmaktadır. Diğer gelişim alanlarını destekleyici olarak sosyal, bilişsel, duygusal ve fiziksel değişmelerin takibi bir bütün olarak yapılır.

Psikolojik değerlendirme, çeşitli psikolojik yöntemler kullanarak bireylerin yeteneklerini, davranışlarını, bireysel özelliklerini değerlendirme sürecidir. Bu süreç bireyi yakından tanımak; güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerini tanıyarak kişiye yardımcı olabilecek özellikleri saptayabilmek; sorunların nedenlerine ve kaynağına ilişkin ipuçlarını sağlar. Aynı zamanda, psikolojik değerlendirme etik kuralların göz ardı edilemeyeceği, güven ve saygıya dayalı bir süreç içerisinde psikoloğumuz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Neden bu testleri kullanıyoruz?

Kurumumuzda eğitim görmekte olan bireyler eğitimleri öncesi ve devamında periyodik zamanlar içerisinde (6 ayda bir) değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmeler sonucunda bireyin gelişime ihtiyaç duyduğu alanlar saptanarak eğitim hedefleri gerçekleştirilir.

Kurumumuzda Uygulanan Testler:

Dil Gelişim Testleri

Okul Öncesi Dil Ölçeği-4 (Preschool Language  Scale)

Portage Gelişim Ölçeği

Gelişim ve Psikolojik Değerlendirme Testleri

Duygusal  Değerlendirmede Kullanılan Projektif Testler
İnsan Aile Ağaç Çiz Testi (GOOD ENOUGH – HARRiS)
Çocuklar İçin Tematik Algı Testi (CAT)
Rorschach

Gelişim Testleri
Denver – II   Gelişimsel  Tarama Testi
Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Dikkat-Algı ve Zeka Testleri
Bender-Gestalt Görsel Motor Testi

Kişilik Testleri

MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri) ,  uyguladığımız değerlendirme araçlarından biridir.


Çalışma Saatleri
  • Eylül-Haziran : Salı - Cumartesi
    09.00 - 18.00
  • Temmuz-Eylül : P.tesi - Cuma
    09.00 - 18.00
Randevu Al