Çocuğun Ailesi ile Birlikte Kitap Okumasının Önemi / Güncel Bilgiler
Disable Preloader


Güncel Bilgiler

GÜNCEL BİLGİLER.

Çocuğun Ailesi ile Birlikte Kitap Okumasının Önemi

Aileleriyle birlikte kitap okumak çocukların hikâye anlatma becerisine katkı sağlıyor!

Aileyle beraber kitap okumak, çocuğun kelime dağarcığının gelişmesine ve genel olarak dil gelişimine katkı sağlar. Peki birlikte kitap okumanın kalitesi ile çocukların hikâye anlatma becerileri ve evdeki okuryazarlık ortamının (örneğin, evdeki kitap sayısı veya ailenin çocuğa kaç yaşında kitap okumaya başladığı) arasında nasıl bir ilişki olabilir?

Slovenya, Ljubjana Üniversitesi’ndeki araştırmacılar bu soruya bir cevap aramak için anne-çocuk çiftleri ile bir araştırma yürütmüşler. Anne ve çocuk birlikte kitap okumaya başlamadan önce, bazı ölçekler kullanarak çocuğun edebiyatla ne kadar haşır neşir olduğunu ölçmüşler. Daha sonra, bütün anne-çocuk çiftlerine Küvetimde Bir Dinazor Var adlı bir kitap okutulmuş. En sonda ise, çocukların hikâye anlatma becerilerini ölçmek için Fare Yemeğe Gider adlı yazısız resimli bir kitap gösterilmiş. Çocukların hikâye anlatma becerileri kullandıkları kelimesi sayısı, hikâyelerinin tutarlılığı ve düşündüklerini sözlü ifade edebilmeleri gibi kriterleri göz önünde bulundurularak ölçülmüş.

Çalışmanın sonuçlarına göre, aileyle beraber kitap okumanın çocukların hikâye anlatma becerisi üzerinde pozitif bir etkisi olduğu bulunmuş. Çocukların kitaplarla geçirdikleri vakitteki artışın bu pozitif etkiye yol açmış olabileceği düşünülüyor. Ayrıca, çocukların hikâye anlatma becerileri ile ailenin okuryazarlık durumunu arasında pozitif bir ilişki bulunmuş. Bunun da okuryazarlığın getirdiği okumaya verilen önem ve evde bolca kitap olmasının sonucu olarak, çocukların kitapları tek başlarına karıştırma ve incelemeye daha meyilli olmalarından kaynaklandığı düşünülüyor.

Yani çocuğunuzla birlikte kitap okumak onun sadece iyi bir okuyucu değil aynı zaman da iyi bir anlatıcı olmasına yardımcı olabilir.

Makalenin orijinali: http://www.tandfonline.com/…/…/10.1080/03004430.2017.1369975