İlk 6 Ay Bebeğimizi Nerede Uyutsak? / Güncel Bilgiler
Disable Preloader


Güncel Bilgiler

GÜNCEL BİLGİLER.

İlk 6 Ay Bebeğimizi Nerede Uyutsak?

İlk 6 ay Bebeğimizi Nerede Uyutsak?

Tarihsel olarak uzun süreler boyunca anneler bebeklerine yakın olacak şekilde uyumayı tercih etmiş olsalar da, modern dünyada bebeklerin doğuştan itibaren kendilerine ait bir odaları olması ve orada uyumaları kabul gören ve sıkça uygulanan bir davranış olmaya başladı.

Peki bebeğin ilk aylarında aynı odayı paylaşmak olumlu veya olumsuz nasıl sonuçlar doğurabilir?

Yeni yayımlanmış bir çalışma, ilk 6 ayda ebeveyn ve bebeğin aynı odayı paylaşmasının uzun zamanlı etkilerini 193 aileye bakarak inceledi. Çalışmada çocuklar 6-8 yaş aralığındayken, uyku alışkanlıkları ve uyku kaliteleri konusunda annelerden bilgi toplandı. Ayrıca, çocukların sosyal davranışları (örn. üzgün bir arkadaşını sakinleştiriyor) ve duygu durumları konusunda hem annelerinden hem de öğretmenlerinden bilgi alındı.

İlk 6 ay ebeveynlerle aynı odayı paylaşmanın ileride uyku veya davranış problemleri ile bir ilişkisi olmadığı görüldü. İlk 6 ayda daha uzun süre boyunca ebeveynleri ile aynı odayı paylaşan bebeklerin ilerideki uyku kalitesi ve olumlu sosyal davranışları anneleri tarafından daha iyi olarak değerlendirildi. Özetle, erken aylarda aynı odayı paylaşmak, ilkokul yıllarında olumsuz değil olumlu davranışsal sonuçlarla ilişkilendirildi.

Not: Amerikan Pediatri Akademisi'ne göre bebekler ilk 6 ay boyunca ebeveynleri ile aynı odada fakat farklı bir düzlemde (beşik gibi) bulunmalıdır.

Kaynak: Beijers, R., Cassidy, J., Lustermans, H., & de Weerth, C. (2018). Parent–Infant Room Sharing During the First Months of Life: Longitudinal Links With Behavior During Middle Childhood. Child Development